De Valkenberg
Valkenberglaan 35B
7313 BL Apeldoorn
Telefoon 055 - 3552201
Mobiel 06 - 53409048
info@devalkenberg.nl
Dit is het digitale verhalenboek van
dr Wim H. Nijhof, historicus en publicist. U vindt hier informatie over zijn boeken en over artikelen die zijn gepubliceerd in diverse tijdschriften en dagbladen. Aandachtsvelden zijn de historie van Apeldoorn, van het Nationale Park De Hoge Veluwe en van de textielindustrie in Twente. Een onderwerp van voortdurende studie is de sociale strijd in de textielstad Enschede, zijn geboorteplaats.

Wim Nijhof

De Valkenberg is een heuvel aan de westkant van Apeldoorn, niet ver van Paleis Het Loo. Hier konden vroeger de koninklijke valkeniers de reigers van verre zien aankomen, de vogels waren een prooi voor de jachtvalken.
Wim H. Nijhof woont aan de Valkenberglaan in Apeldoorn. De Valkenberg is de naam waaronder hij zijn publicitaire activiteiten uitvoert.

De Valkenberg
 

vanhaeftenkazerne

Het hoofdgebouw van de kazerne is tijdens de Open Monumenten Dagen op 10 en 11 september niet te bezichtigen, de woonbuurt uiteraard wel.

12. Appartementen in Van Haeftenkazerne

Bijna een eeuw lang staat aan de Zwolseweg, waar de stadse bebouwing overgaat in het groene platteland, de Van Haeftenkazerne, gebouwd in 1915, nu het aandachttrekkende hoofdgebouw van de woonbuurt Park Van Haeften. Dat het Bereden Wapen der  Marechaussee, in 1814 opgericht als militair politiekorps, naar Apeldoorn is gekomen, is te danken aan koningin Wilhelmina, die de aloude Klompenwacht heeft opgeheven en de bewaking van Paleis Het Loo en het Kroondomein Het Loo opdraagt aan dit militaire politiekorps. De kazerne is genoemd naar luitenant-kolonel G.A. van Haeften, vanaf  16 april 1909 eerste inspecteur van de Koninklijke Marechaussee.
De Klompenwacht, die dateert uit het midden van de negentiende eeuw, bestaat uit personeelsleden van het Domein Het Loo, boswerkers vooral, die naast hun normale werk zes of zeven nachtdiensten moeten draaien om de veiligheid te garanderen van de Oranjes, het paleis en het domein. Ze zien er indrukwekkend uit, op klompen, in hun lange soldatenjas, een ‘kapotjas’, gewapend met een klewang, op het hoofd een Russische muts. Maar omdat het steeds moeilijker wordt mannen voor de Klompenwacht te vinden, besluit Wilhelmina de bewaking over te dragen aan de Marechaussee.
Bij de bouw van de kazerne, gestart in 1913, vindt de eerste luitenant Stuitje enkele Saksische en Merovingische scherven. De bekende archeoloog Jan Hendrik Holwerda, directeur van het  Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, die al diverse succesvolle opgravingen heeft gedaan, onder meer op de Hunneschans in Uddel, ontdekt kort daarna enkele paalgaten van hutten. Stuitjes graaft enkele jaren later op het terrein van de kazerne een vierkante waterput op met daarin een bronzen pincet en scherven van kogelpotten uit de achtste tot tiende eeuw. Omstreeks 2000, als de oude bebouwing rondom het hoofdgebouw van de kazerne wordt gesloopt, worden er sporen van een middeleeuwse nederzetting gevonden. Volgens een kenner is het gebied van het centrum van Apeldoorn tot aan Het Loo ‘bezaaid met oud-Germaanse begraafplaatsen’.
Op het terrein van de kazerne is omstreeks het begin van deze eeuw de nieuwe woonbuurt verrezen. In het karakteristieke hoofdgebouw, waarvan de gevel in oude staat is gehandhaafd, zijn acht appartementen ingericht. Het gehele project omvat 61 woningen, sociale woningbouw, vrije sectorwoningen en middeldure koopwoningen. 

deValkenberg.nl