De Valkenberg
Valkenberglaan 35B
7313 BL Apeldoorn
Telefoon 055 - 3557543
info@devalkenberg.nl
Dit is het digitale verhalenboek van
dr Wim H. Nijhof, historicus en publicist. U vindt hier informatie over zijn boeken en over artikelen die zijn gepubliceerd in diverse tijdschriften en dagbladen. Aandachtsvelden zijn de historie van Apeldoorn, van het Nationale Park De Hoge Veluwe en van de textielindustrie in Twente. Een onderwerp van voortdurende studie is de sociale strijd in de textielstad Enschede, zijn geboorteplaats.

Wim Nijhof

De Valkenberg is een heuvel aan de westkant van Apeldoorn, niet ver van Paleis Het Loo. Hier konden vroeger de koninklijke valkeniers de reigers van verre zien aankomen, de vogels waren een prooi voor de jachtvalken.
Wim H. Nijhof woont aan de Valkenberglaan in Apeldoorn. De Valkenberg is de naam waaronder hij zijn publicitaire activiteiten uitvoert.

De Valkenberg
 

loo

Veel vorsten van Oranje woonden op Paleis Het Loo, dat tegenwoordig een museum is.

naald

De Naald, bij veel Nederlanders bekend, was een geschenk van de Apeldoormnse burgerij aan het bruidspaar prinses Wilhelmina en Prins Henrik.

grote kerk

De Oranjes kerkten in de Grote Kerk in Apeldoorn.

loolaan

De Loolaan in Apeldoorn werd in 1739 aangelegd, tussen het Paleis Het Loo en de Mariakerk in het dorpscentrum.

Sporen van Oranje

Over de historie van het Apeldoornse station en het plein, over herinneringen aan de vorsten van paleis Het Loo in de Oranjestad Apeldoorn.

De bijna honderd rijk geïllustreerde pagina’s van dit boek vertellen spannende verhalen over de geschiedenis van het Apeldoornse station, het stationsplein en de spoorlijnen naar oost en west en Paleis Het Loo. En ook over andere sporen van Oranje, de plaatsen van herinnering aan de vorsten en vorstinnen die op Het Loo hebben gewoond, in en om de stad.

Auteur Wim H. Nijhof is een bekende van veel Apeldoorners, door de historische artikelen die hij al vele jaren in de Stentor publiceert en door boeken die hij over de historie van stad en streek heeft geschreven. In Sporen van Oranje beschrijft hij de geschiedenis van de spoorlijn van Apeldoorn, vanaf Amersfoort naar Zutphen en dan verder oostwaarts – het was immers de Oosterspoorweg. Het hoofd­verhaal begint in 1834 als een luitenant-kolonel der artillerie met veel durf het plan presenteert voor een spoorlijn over de Veluwe en het loopt door tot de eerste jaren van deze eeuw. Het bevat wetenswaardigheden over niet gerealiseerde plannen om het station te verplaatsen, over de discussies over het wel of niet afbreken van het oude stationsgebouw, over gemeentebestuurders met soms te wilde ideeën. Bekende Apeldoorners paraderen voorbij. De Oranjes maken verre treinreizen vanaf hun eigen paleis­perron en langs hun eigen Koningslijn, in koninklijke rijtuigen, ze ontvangen gasten uit binnen- en buitenland in de nu verdwenen stationswachtkamer.

Het boek bevat verder bijna vijftig verhalen over plekken in de stad en de dorpen die herinneringen oproepen aan de koninklijke bewoners van Paleis Het Loo door de eeuwen heen. Vanaf het eind van de zeventiende eeuw wanneer koning-stadhouder Willem III zijn paleis laat bouwen, tot de laatste vorstin die er heeft gewoond, koningin Wilhelmina, die zich altijd ‘een ingezetene van Apeldoorn’ heeft gevoeld. Het zijn trefzekere vertellingen over het paleis en zijn omgeving, over het Oude Loo en een Franse koning die niet wil verdrinken, over bossen en parken, over kunstwerken en gedenktekens. En over scholen en kerken, over koninklijke drinkfeesten en jachtpartijen, over korenschoven en een kleihoop, over koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen.
 

 

deValkenberg.nl