De Valkenberg
Valkenberglaan 35B
7313 BL Apeldoorn
Telefoon 055 - 3557543
info@devalkenberg.nl
Dit is het digitale verhalenboek van
dr Wim H. Nijhof, historicus en publicist. U vindt hier informatie over zijn boeken en over artikelen die zijn gepubliceerd in diverse tijdschriften en dagbladen. Aandachtsvelden zijn de historie van Apeldoorn, van het Nationale Park De Hoge Veluwe en van de textielindustrie in Twente. Een onderwerp van voortdurende studie is de sociale strijd in de textielstad Enschede, zijn geboorteplaats.

Wim Nijhof

De Valkenberg is een heuvel aan de westkant van Apeldoorn, niet ver van Paleis Het Loo. Hier konden vroeger de koninklijke valkeniers de reigers van verre zien aankomen, de vogels waren een prooi voor de jachtvalken.
Wim H. Nijhof woont aan de Valkenberglaan in Apeldoorn. De Valkenberg is de naam waaronder hij zijn publicitaire activiteiten uitvoert.

De Valkenberg
 

caesarea


 

8. Nonnen Caesarea maken plaats voor festiviteiten

Waar eens nonnen en zieke en zwakke kinderen de H Mis hebben gevolgd, in de kapel van Caesarea aan de Hoenderloseweg in Ugchelen, worden nu festiviteiten gehouden. De
kapel, gebouwd in neogotische stijl, is de rechtervleugel van Caesarea, een voormalige instelling voor de verpleging van ‘zwakke en rustbehoevende’ kinderen, waarin tegenwoordig het Leger des Heils Gelderland huist en ex-verslaafden wonen.
De geschiedenis van Caesarea gaat terug tot 1917, wanneer aartsbisschop mgr Henricus van de Wetering een idee heeft. Friedrich Caesar heeft hem bezocht, een vrome, vermogende directeur van een fabriek voor lingerie en blouses uit Amsterdam, Duitser van afkomst.  In Ugchelen bezit Caesar de tot jachthuis verbouwde vroegere Geerlingshofstede met gronden en opstallen, die hij heeft geërfd van zijn vader. Caesar wil in de Apeldoornse buurschap een vakantiehuis met kapel bouwen voor bleekneusjes die hier weer op krachten kunnen komen.
De aartsbisschop weet dat de oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige Zusters Franciscanessen, die in een klooster in het Twentse grensdorp Denekamp wonen en in Apeldoorn in het R.K. Ziekenhuis Sint Liduina zieken verplegen, ruimte zoeken voor een weeshuis voor jongens. Hij denkt dat de Amsterdamse ondernemer wel bereid zal zijn aan het vakantie- en revalidatieoord een weeshuis te verbinden. Caesar en de Zusters worden het snel eens. Maar de bouw moet wachten, de oorlog is nog niet afgelopen. De Duitse weldoener en de Duitse zusters besluiten de zaak ‘dem lieben Gott zu überlassen’ en betere tijden af  te wachten.
Kort na de vrede in 1918 kan de bouw beginnen. Drie jaar later staat de kapel er. Maar de bouw van het huis stagneert, komt zelfs stil te liggen, want Caesar heeft geen geld meer. Zijn Russische aandelen zijn door de revolutie in waarde gekelderd. Anderen zullen hem financieel moeten steunen. De armlastige zusters uit Denekamp moeten noodgedwongen
Ugchelen verlaten. Caesar vindt een koper, de Zusters van Liefde uit Veghel zijn z’n reddende engelen. In 1923 gaat Caesarea open, als ‘een herstellingshuis voor zwakke en herstellende kinderen’, met een kapel. Na de oorlog wordt het huis ingericht als sanatorium voor tbc-lijders, later hebben er zo’n zestig priesterstudenten van het Kleinseminarie aan de Arnhemseweg gewoond.

deValkenberg.nl