De Valkenberg
Valkenberglaan 35B
7313 BL Apeldoorn
Telefoon 055 - 3557543
info@devalkenberg.nl
Dit is het digitale verhalenboek van
dr Wim H. Nijhof, historicus en publicist. U vindt hier informatie over zijn boeken en over artikelen die zijn gepubliceerd in diverse tijdschriften en dagbladen. Aandachtsvelden zijn de historie van Apeldoorn, van het Nationale Park De Hoge Veluwe en van de textielindustrie in Twente. Een onderwerp van voortdurende studie is de sociale strijd in de textielstad Enschede, zijn geboorteplaats.

Wim Nijhof

De Valkenberg is een heuvel aan de westkant van Apeldoorn, niet ver van Paleis Het Loo. Hier konden vroeger de koninklijke valkeniers de reigers van verre zien aankomen, de vogels waren een prooi voor de jachtvalken.
Wim H. Nijhof woont aan de Valkenberglaan in Apeldoorn. De Valkenberg is de naam waaronder hij zijn publicitaire activiteiten uitvoert.

De Valkenberg
 

Koning Willem III en de soldaten
Koning Willem III had een bijzondere belangstelling voor het militaire bedrijf. Hij had aan de Loolaan de Koningsschool laten bouwen, omdat hij kwaad was op de meester van het schooltje in de buurt van Paleis Het Loo, die te slecht onderwees. Twee jaar na de opening van de school, in 1854, speelde hij met het idee de leerlingen te oefenen in de wapenhandel, een vak dat hij ook op het lesrooster had laten zetten van de Van Kinsbergenschool aan de Nieuwstraat, die leerlingen afleverde voor de Koninklijk Militaire Academie in Breda. Enthousiast waren de regenten zeker niet. Ze vreesden dat de leerlingen later als stropers misbruik zouden maken van wat ze op school over wapens hadden geleerd. Maar de leerlingen van de zevende en achtste klas moesten leren exerceren en ook moesten ze weten hoe een geweer te ‘behandelen’. Daarvoor schafte de school in Engeland 32 Rifle-buksen aan.
Apeldoorn had toen al enige faam verworven als militaire legerplaats. Het is niet onmogelijk dat Willem III heeft bekokstoofd, dat er in 1860 tussen 21 augustus en 20 september een ‘troepenvereeniging’ in Nieuw Milligen werd gehouden. Daar werd op de hei, niet ver van het domein van Paleis Het Loo, een kamp ingericht met tenten in lange rijen, ‘van meer dan een half uur gaans’, want er moesten zevenduizend soldaten onder dak worden gebracht, evenveel als Apeldoorn inwoners telde.
Het kamp werd een toeristische attractie. Van heinde en verre kwamen dagjesmensen naar de oefeningen en de parades kijken. Een topdag was 4 september 1860, toen Willem III, zijn oudste zoon Willem en leden van het Koninklijk Huis op bezoek kwamen, samen met tienduizend bezoekers. Na de oefeningen begon de Genie bouwplannen uit te werken voor paardenstallen en een uitbreiding van het inmiddels ingerichte hospitaal, dat te klein was gebleken. Het was het begin van de legerplaats Nieuw Milligen.
Koning Willem III, verzot op het militaire spel op de heide, liet een jaar later het Aardhuis bouwen, om van hieruit op jacht te gaan, maar vooral om een mooi uitzicht te hebben op de oefenende soldaten op de heide. Hij had ‘het schoonste plekje op Soeren’ daarvoor uitgekozen, ‘op één der hoogste heuvelen’, zoals J.J.H. Martijn schreef in zijn boek Ten paleize.

Toen in de jaren dertig de internationale situatie verontrustend werd, kreeg Apeldoorn het verzoek ruimte beschikbaar te stellen voor een kazerne. Op woensdag 10 mei 1939 stak heel het dorp de vlaggen uit: de kazerne, genoemd naar koning Willem III, werd feestelijk geopend. Op de Loolaan paradeerden de troepen die in Apeldoorn gelegerd werden: twee regimenten huzaren-motorrijders en vier compagnieën van het regiment wielrijders met hun muziekkorps uit ’s-Hertogenbosch. Een feest dat Willem III graag had willen meemaken……..

 

Willem III liet het Aardhuis op ‘het schoonste plekje op Soeren’ bouwen om uitzicht te hebben op de oefenende soldaten.

deValkenberg.nl