De Valkenberg
Valkenberglaan 35B
7313 BL Apeldoorn
Telefoon 055 - 3557543
info@devalkenberg.nl
Dit is het digitale verhalenboek van
dr Wim H. Nijhof, historicus en publicist. U vindt hier informatie over zijn boeken en over artikelen die zijn gepubliceerd in diverse tijdschriften en dagbladen. Aandachtsvelden zijn de historie van Apeldoorn, van het Nationale Park De Hoge Veluwe en van de textielindustrie in Twente. Een onderwerp van voortdurende studie is de sociale strijd in de textielstad Enschede, zijn geboorteplaats.

Wim Nijhof

De Valkenberg is een heuvel aan de westkant van Apeldoorn, niet ver van Paleis Het Loo. Hier konden vroeger de koninklijke valkeniers de reigers van verre zien aankomen, de vogels waren een prooi voor de jachtvalken.
Wim H. Nijhof woont aan de Valkenberglaan in Apeldoorn. De Valkenberg is de naam waaronder hij zijn publicitaire activiteiten uitvoert.

De Valkenberg
 

 

OudeLoo

Het Oude Loo

QueenMary

Queen Mary ll

Willemlll

Koning-stadhouder Willem lll

Stadhouder-koning Willem III, bouwer van vorstelijk Apeldoorn

dat is de titel van een eenvoudige brochure van ruim veertig pagina's, uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijkheden die van 22-29 juni 2003 in Apeldoorn worden gehouden om de driehonderdste sterfdag van Willem III te herdenken. Waarom in Apeldoorn en niet in Den Haag waar Willem III geboren werd, de stad die zijn hart had gestolen? Waarom niet in Breda, waar Willem III zijn sporen heeft liggen en een standbeeld van hem staat?
De reden is helder: Willem III bouwde aan het einde van de zeventiende eeuw voor hem en zijn echtgenote Queen Mary II Paleis Het Loo.
Apeldoorn ademt eeuwen later nog steeds de residentiële sfeer uit de negentiende en twintigste eeuw, toen koning Willem III, zijn gemalin Emma als koningin-regentes en dochter koningin Wilhelmina veel op Het Loo vertoefden. 'Willemien', zoals de Apeldoorners de koningin bijna liefkozend noemden, verbleef er vaak een 'lange zomer' die van begin februari tot diep in het jaar kon duren.

Maar er is nog een reden om de driehonderdste sterfdag van stadhouder-koning Willem III te herdenken, een weliswaar pragmatische maar heldere: Apeldoorn heeft veel aan hem te danken. Want wat zou Apeldoorn zijn geworden als Willem III, toen hij midden dertig was, in de omgeving van Dieren in het Ellecomse Bos was blijven jagen en in 1684 niet het Thuyss opt Loe had gekocht, om er in de jaren daarna een nieuw jachtslot te bouwen, het Paleis Het Loo, nu Nationaal Museum?
De Veluwe was toen nog 'wild en byster', vol zandverstuivingen en heidevelden, Apeldoorn was een agrarisch dorpje waar eenvoudige boeren hun akkers bebouwden en hun vee hielden, rondom een kerk op het huidige Raadhuisplein. Zou Apeldoorn zonder Het Loo nu ook een stad in de toptien van Nederland zijn, met bijna 155.000 inwoners? Of zou Apeldoorn dan een even aantrekkelijk toeristendorpje zijn als Nunspeet, Elspeet, Ermelo of Putten? Zou Harderwijk, ooit een universiteitsstad, gegroeid aan de Zuiderzee, dan de grootste stad van de Veluwe zijn?
En om die reden vierde Apeldoorn in de laatste juniweek van 2003 feest, met als hoogtepunt de nabootsing van de Triomphale Intocht van Willem III, nadat hij en Mary II in Engeland tot koning en koningin waren gekroond. En daarom verscheen ook deze brochure. Daarin beschrijft publicist Wim H. Nijhof waarom Het Loo zo belangrijk is voor Apeldoorn. De Oranjes die na Willem III er gedurende kortere of langere tijd verbleven, hebben allen meegeschreven aan de historie en de ontwikkeling van Apeldoorn. Door hun bemoeienis werd de Loolaan aangelegd, de Grote Kerk gebouwd, kwamen er een spoorlijn en een kanaal, kreeg Apeldoorn een Koninklijke HBS, vormde het Oranjepark het begin van de stedenbouwkundige ontwikkeling van de binnenstad, en wordt er in de Koningsschool nog steeds lesgegeven.

Het tweede hoofdstuk gaat met name over de ontwikkeling van het paleis als jachtslot en zomerverblijf tot nationaal museum. De auteur legt uit welke relatie er ligt tussen Het Loo, Versailles bij Parijs, Schönbrunn in Wenen en Peterhof in Rusland, in Tsarkoye Selo, een plaats in de omgeving van Sint Petersburg. Daarnaast neemt hij de lezer mee door het museum, met name door de vertrekken die gewijd zijn aan Willem III en Mary.
Het derde hoofdstuk is in feite een korte biografie van Willem III, met als hoogtepunten zijn intocht in 's-Gravenhage in 1691 en zijn overtocht naar Engeland, om daar politiek en bestuurlijk orde op zaken te stellen.

 

 

deValkenberg.nl