De Valkenberg
Valkenberglaan 35B
7313 BL Apeldoorn
Telefoon 055 - 3552201
Mobiel 06 - 53409048
info@devalkenberg.nl
Dit is het digitale verhalenboek van
dr Wim H. Nijhof, historicus en publicist. U vindt hier informatie over zijn boeken en over artikelen die zijn gepubliceerd in diverse tijdschriften en dagbladen. Aandachtsvelden zijn de historie van Apeldoorn, van het Nationale Park De Hoge Veluwe en van de textielindustrie in Twente. Een onderwerp van voortdurende studie is de sociale strijd in de textielstad Enschede, zijn geboorteplaats.

Wim Nijhof

De Valkenberg is een heuvel aan de westkant van Apeldoorn, niet ver van Paleis Het Loo. Hier konden vroeger de koninklijke valkeniers de reigers van verre zien aankomen, de vogels waren een prooi voor de jachtvalken.
Wim H. Nijhof woont aan de Valkenberglaan in Apeldoorn. De Valkenberg is de naam waaronder hij zijn publicitaire activiteiten uitvoert.

De Valkenberg
 

vensters

 

 

Nog steeds vraagtekens over lot
van Gerhard Nijhof (1910-1945).

Dinsdag 24 oktober 1944. Omstreeks half tien in de ochtend schalde een Nederlandse stem door het Stadsveld, rondom ons huis, B.W. ter Kuilestraat 306, tegenover de boerderij van Walmink’s Bets. Alle mannen tussen zestien en 55 jaar moesten zich voor elf uur hebben gemeld bij het Volkspark, het theehuis G.J. van Heekpark, Restaurant AB of in Glanerbrug op het Heldersplein, voor tewerkstelling in Duitsland. Zij die niet aan deze oproep voldeden, stelden hun leven in gevaar....! Die dag zijn uit Enschede ongeveer zevenduizend mannen en jongens weggevoerd naar Duitsland. Carel Enkelaar, journalist van Het Parool, die bij ons om de hoek woonde, beschreef in zijn boek Van onze speciale verslaggever hoe hij die ochtend vrijwel de hele buurt aan zich voorbij had zien trekken, ook mijn Vader Gerhard wellicht. Misschien had hij hem wel ontdekt en herkend, want in de buurt waar we woonden, kenden velen elkaar, vaak van gezicht, sommigen met naam en toenaam. Hij schreef:

Dan de troep mannen, waarin ik in de schemering reeds enkele bekenden ontdek, wederom geëscorteerd door enkele soldaten, compleet met helm, geweer en bajonet, terwijl de stoet eveneens door enkele Duitsers gesloten wordt. Een troep misdadigers gelijk worden daar de eerlijke, harde werkers opgebracht, vaders van groote huisgezinnen, die hun heele leven misschien niets anders ‘misdeden’ dan het koopen van een ‘zwart‘ roggebroodje, ze worden weggevoerd als een troep galei-boeven of inbrekers!!

Lees meer >>

vensters

 

 

GESCHIEDENIS van ENSCHEDE, stad uit stoom en strijd. Een boek vol verhalen uit de boeiende, soms spannende historie van deze grootste stad van Oost-Nederland. Omvang 464 pagina’s, op ruim A4-formaat en meer dan 500 illustraties. Hardcover met stofomslag.

Het boek is uitverkocht. Er komt geen herdruk.

Zinloze oorlogen, onstuitbare branden, uitzichtloze stakingen teisterden Enschede in voorbije jaren, maar de stad was onverslaanbaar. Eeuwenlang een klein stadje, nog geen 120 voetbalvelden. Tussen arbeidershuizen, stadsvilla’s, winkels moesten fabrieken een plek vinden, langs de spoorlijnen naar het westen, naar Oldenzaal, naar Duitsland. Toen de stoommachines kwamen en Lonneker steeds meer grondgebied afstond, groeide de stad. Onafzienbare fabriekshallen brachten voorspoed, maar ook ellende. Ontevreden arbeiders en vakbonden staakten, vochten voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden, maar nooit wonnen ze van de machtige fabrikanten. Hun strijd bleek niet zinloos, totdat de textielindustrie sneuvelde, nauwelijks een halve eeuw geleden. Weer kroop de stad uit het dal, manmoedig het trieste lot dragend, vastberaden te overleven. Enschede, stad van nu bewijst dat ook die strijd niet vergeefs was. Enschede, stad uit stoom en strijd.

Wat anderen zeggen over Geschiedenis van Enschede, stad uit stoom en strijd

Elsbeth Etty in NRC Handelsblad

Na een biografie van de Enschedese fabrikant en kunstverzamelaar Jan Herman van Heek en een boek over de sociale strijd in de Twentse textielindustrie, verrast historicus Wim H. Nijhof nu met zijn imposante Geschiedenis van Enschede, stad uit stoom en strijd. Nijhof (1939) is geboren en getogen in Enschede, was journalist bij het Twentse dagblad Tubantia en schroomt niet zijn persoonlijke wederwaardigheden in deze eeuwen omspannende geschiedschrijving te verwerken. Vrijwel alles kun je in dit rijk geïllustreerde boekwerk vinden. Alhoewel ....... ik was benieuwd naar het gedrag van een aantal textielbaronnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nijhof bestudeerde ledenlijsten en vond ‘een bekende familie van textielondernemers die met acht mannen en vrouwen op de ledenlijst stond’. In het omvangrijke notenapparaat ontbreekt helaas de noot met de naam van dit foute fabrikantengeslacht.

Jan Cremer, schrijver, schilder
Wat een prachtig, imposant en goed verzorgd boek, een kolossaal en eervol monument voor Enschede. Hen meteen weer heimwee naar Twente. Ga het natuurlijk grondig lezen.

Interview door Gerard Lage Venterink in TC Tubantia
Nijhof put ook uit persoonlijke herinneringen. Aan de oorlog. Aan zijn opa die midden in de sociale strijd van de arbeiders stond en alle grote stakingen tussen 1902 en 1932 meemaakte. Die aanpak legt het verleden heel direct op onze stoep. Maakt lief en leed, vindingrijkheid en strijd uit voorbije eeuwen invoelbaar. Ook voor mensen die niet gewend zijn kloeke historische boekwerken te lezen. Het is de grote verdienste van Nijhof’s boek.

Interview door Jan Witting in De Stentor
In de loop der jaren heeft Nijhof veel boeken geschreven, enkele over Apeldoorn, diverse over Enschede. Toch beschouwt hij zijn laatste boek als zijn magnum opus. Nijhof neemt al snel de term geëngageerde geschiedschrijving in de mond. Veel van de vijftig hoofdstukken in het boek beginnen met een wat persoonlijk getint verhaal. “Op die manier probeer ik de lezer het verhaal in te trekken. Eigen belevenissen of herinneringen doen het vaak goed. Geschiedenis is leuk, maar het ook leuk brengen. Lang niet alle historici zijn goede schrijvers. Ik heb natuurlijk veel baat gehad dat ik in de journalistiek heb gewerkt en heb geleerd toegankelijk te schrijven.”

Lees meer >>

Inhoud >>

vensters

 

 

Aap Noot Mies in Apeldoorn, een boek vol verhalen uit de boeiende geschiedenis van het openbaar lager onderwijs in Apeldoorn

Het was rustig in Apeldoorn, op die zomerse zaterdag 3 augustus 1878. Bij het Raadhuis slenterden enige mannen en vrouwen verveeld over het plein. In de tapperijen langs de Dorpsstraat dronken dorstige dorpsgenoten een glas schuimend bier of nipten gedachteloos aan hun kelkje jonge jenever. Langs de Loolaan wandelden luchtig geklede dames en heren naar Paleis Het Loo, toen al een bezienswaardigheid voor toeristen en dagjesmensen. Niemand besefte dat zich die zaterdag in het paleis een voor Nederland historische gebeurtenis afspeelde. Het paleis was het decor voor een boeiende aflevering van de schoolstrijd, die sinds enkele decennia in ons land woedde tussen de voorstanders van het openbare staatsonderwijs en van het christelijke onderwijs.

Lees meer >>

 


vensters

 

 

Nederland 200 jaar koninkrijk, verhalen over de koningen en koninginnen van Paleis Het Loo en hun belang voor Apeldoorn en omgeving

Vanaf november 2013 tot en met 2015 viert Nederland 200 jaar koninkrijk. De koningen Willem I, Willem II en Willem III en de koninginnen Sophie, Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix kwamen vaak op Paleis Het Loo, het was voor velen hun zomerresidentie. Welke invloed hadden de vorsten van Het Loo op de ontwikkeling van Apeldoorn en de omgeving? Wim H. Nijhof die op enkele honderden meters van het Paleis Het Loo woont, schreef daarover in de loop der jaren vele artikelen. Over de geschiedenis van Het Oude Loo en het Paleis Het Loo is veel te vertellen. Het Paleis is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Apeldoorn. Want wat zou Apeldoorn zijn geweest zonder het Paleis en zijn bewoners?

Lees meer >>

In de Stentor publiceerde de auteur in het voorjaar van 2013 zeven artikelen over de koningen en koninginnen die de laatste tweehonderd jaar op het Paleis hebben gewoond. Ze gaan over de scholen van de koning, over valkenjachten op de Valkenberg, over het Apeldoorns Kanaal en de spoorverbindingen, over de Grote Kerk van Oranje, en over veel meer sporen van Oranje in Apeldoorn.

Lees meer >>

 


vensters

 

 

Prinseschool in Enschede 100 jaar, verhalen uit een boeiend verleden

De Prinseschool in Enschede, vroeger een openbare lagere school, nu een openbare basisschool, bestaat in augustus 2013 honderd jaar. Althans, dan is het gebouw aan de Prinsestraat honderd jaar. Want de eerste lessen werden gegeven in 1911 en eind 1910 wees de gemeenteraad van Enschede een terrein aan voor het bouwen van een schoolgebouw. Als oud-leerling van de school – ik beleefde er mijn lagere school-jaren van 1946 tot 1952 – ben ik in de geschiedenis van de school gedoken, samen met een andere oud-leerling van de school Jan Benink, en oud-onderwijzer van de Eerste Prinseschool Henk ter Heege. Verhalen uit honderd jaar Prinseschool vormen het resultaat.

Lees meer >>

 


vensters

 

 

Troebelen in Twentse textiel.

100 jaar sociale strijd

Nergens in Nederland hebben arbeiders feller  voor hogere lonen en kortere werktijden gevochten dan in de Twentse katoenindustrie, in Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Goor, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal en Rijssen. Niet eerder is de sociale strijd tussen arbeid en kapitaal samenhangend beschreven. Textielhistoricus dr Wim H. Nijhof, zelf telg uit een arbeidersfamilie, vertelt in zijn nieuwe boek boeiend over honderd jaar stakingen en rellen.

Lees meer >>

 


Het Gelderland Boek

 

 

Apeldoorn in: Het Gelderland Boek.

Bijna veertig verhalen over Apeldoorn staan er in Het Gelderland Boek. Ze gaan over bezienswaardigheden en aantrekkelijke plekken in de stad. Over Paleis Het Loo, over de Oranjes, over monumenten en mensen. Samen schetsen ze een beeld van de stad. U vindt ze in Het Gelderland Boek, samen met ruim driehonderd andere korte vertellingen over steden en dorpen in deze groene, historierijke en zeer gevarieerde provincie. Foto’s en teksten over de Apeldoornse onderwerpen in dit boek zijn van Wim H. Nijhof. Ze staan alle op deze website.

Lees meer >>

 

 


Vensters op het verleden.jpg

 

 

Vensters op het Verleden van Apeldoorn

De geschiedenis van Apeldoorn, verteld in vijftig verhalen die een boeiend beeld geven over de ontwikkeling van het heidedorp tot een van de grotere gemeenten van Nederland, een stad met ruim 155.000 inwoners. Vanaf de eerste bewoners van deze streek, vele eeuwen voor het begin van onze jaartelling, tot de stad van nu. Over koningen en koninginnen van Oranje, over kerken en kastelen, een beroemde zeeheld, over vele andere momenten mensen en monumenten.

Lees meer >>

 

 


Heeren en Helden van Haaksbergen   Heeren en Helden van Haaksbergen

Over de geschiedenis van de textielindustrie in het Twentse textieldorp Haaksbergen. Dit boek gaat over mensen, over machtige fabrikanten en onderdanige arbeiders, over boeren en kooplieden, over pastoors en dominees, over katholieken, protestanten en joden.

Lees meer >>


Het Hoge Veluwe Boek   Het Hoge Veluwe Boek

Bijna 350 actuele en historische foto’s maken het Hoge Veluwe Boek tot een spannend kijkboek. De korte, flitsende teksten van iets meer dan honderd woorden geven boeiende informatie over Het Nationale Park De Hoge Veluwe, een over de gehele wereld bekende attractie voor liefhebbers van natuur, kunst en architectuur. Verschenen bij het 75-jarige bestaan van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, op 26 april 2010. Koningin Beatrix nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees meer >>


Kunst Katoen Kastelen   Kunst, Katoen en Kastelen

 J.H. van Heek (1873-1957) was een spraakmakende Twentse textielfabrikant. Deze biografie is geschreven tegen het decor van de roerige jaren vol heftige sociale strijd in Oost-Nederland in de eerste helft van de vorige eeuw, met het groeiende, felle arbeidersverzet en de massale stakingen die duizenden arbeiders de straat opjoegen. In het interbellum behartigde hij de belangen van de Twentse katoenindustrie in Den Haag. Maar ook hij kon niet voorkomen dat de textielindustrie in Twente in de jaren zeventig ten onder ging.

Lees verder >>>

 


 

deValkenberg.nl